-   artykuł   -

19 przerażających faktów - islam i prawo szariatu

Islam jest tematem bardzo popularnym, jednak przyglądając się doniesieniom prasowym i dyskusjom w Internecie łatwo zauważyć, że niewielki procent wszystkich poruszających ten temat ma jakiekolwiek pojęcie na temat prawdziwych nakazów Mahometa, a więc i struktury Islamu.

W tym tekście opieram się w CAŁOŚCI na książce „Szariat dla niemuzułmanów” doktora Billa Warnera, który spędził życie studiując religie, a po zamachach z 11 września 2001 roku postanowił ogłaszać światu, czym naprawdę jest religia Mahometa, na czym polega jej prawo i jak się przed nim bronić. Moje poglądy polityczne i religijne nie mają tutaj znaczenia, bo każdy z opisanych niżej faktów znajduje się w wyżej wymienionej książce oraz w “świętych” księgach Islamu. Do Autora książki proszę kierować swoje wątpliwości merytoryczne, bowiem artykuł opiera się na źródłach wtórnych i cytatach. Posługuję się także grafikami stworzonymi przez Centrum Studiów nad Politycznym Islamem dla zobrazowania przedstawianych informacji i pragnę wyrazić gorące podziękowania za zgodę na wykorzystanie grafik.


- 1 -

islam jest przede wszystkim systemem politycznym


Nieprawdą jest stwierdzenie, że Islam to głównie religia. Każdy, kto zapozna się ze „świętymi” księgami Islamu zrozumie, że religia ta nie miałaby szans na przetrwanie, gdyby nie działania polityczne i dżihad Mahometa. Nie miałaby także sensu, bowiem celem jej jest podbój, a nie kult, czy dobro wiernych.

Do momentu, w którym Mahomet rozpoczął działania polityczne i masowe morderstwa niewiernych, na Islam przeszło tylko kilkaset osób. W momencie śmierci proroka, czyli po 23 latach politycznych i dżihadystycznych działań, muzułmanów było już około 100 000. Całe prawo szariatu opiera się o politykę i system społeczny, obrzędom i wierze poświęcając niewiele uwagi.


1

Bill Warner, autor książki „Szariat dla niemuzułmanów”, na którą się powołuję policzył, ile słów spisanych w Sirze rocznie dotyczyło nauki religijnej, obrzędów i kazań, a ile polityki i dżihadu. Okazuje się, że polityki i dżihadu dotyczy 22 000 słów Siry, podczas gdy religii, wiary, moralności i obrzędów – wyłącznie 4300 słów. To pięciokrotna różnica. Wspomina o tym także niewielka książeczka pt “Krótka historia Islamu” Karen Armstrong, zwracając uwagę na to, że wyznawcy Islamu poszukują Boga w historii, a nie obrzędach, czy medytacji.


2
 

- 2 -

muzułmanin ma obowiązek okłamywania niewiernych, by zniszczyć ich i zabrać ich mienie


W Islamie Allah nazywany jest największym zwodzicielem, z czego dumny był zarówno Mahomet jak i dumni są inni muzułmanie. W systemie tym nie obowiązuje żadna zasada prawdomówności, ponieważ całe życie muzułmanina podporządkowane jest rozprzestrzenianiu się Islamu i wprowadzaniu go w nowe miejsca świata.

Jak widać na poniższej infografice (stworzonej na podstawie książki), niewierni (a nie religia) stanowią jeden z głównych tematów Islamu:


3
 

- 3 -

prawo szariatu jest sprzeczne z cywilizowanym prawem każdego państwa zachodu


Szariat nie przewiduje wolności słowa, wyznania, równości kobiet i mężczyzn, zakazu pedofilii, równości ras i wyrażanych poglądów. Żadna cywilizowana konstytucja i system prawny nie są możliwe do pogodzenia z islamskim prawem i według muzułmanów muszą zostać one zniesione.
 

- 4 -

koran nie jest jedyną księgą, na której opiera się islam i nie może być rozpatrywany osobno


Wielu ludziom wydaje się, że Islam opiera się wyłącznie na Koranie, jednak jest to błąd. Mahomet, jako wzór muzułmanina, musi być poznawany także poprzez lekturę Siry i Hadisów. Koran stanowi tylko 14% tekstów stanowiących i opisujących doktrynę Islamu. Pokazuje to, że tak naprawdę religia ta opiera się o wiarę w Mahometa, nie Allaha, bowiem prorokowi poświęcone jest 86% islamskiej trylogii (Koran+Sira+Hadisy), a Allahowi – wyłącznie 14%.


4
 

- 5 -

w koranie treści nadpisują te, które pojawiły się przed nimi


Pokojowe” treści pierwszych stron Koranu nie mają więc zastosowania, bo są zastępowane przez kolejne.

Błędnym założeniem jest twierdzenie, że Koran mówi o miłości, czy pokoju. Najczęściej takie podejście reprezentują ludzie zupełnie nie mający pojęcia o tej książce lub ci, którzy przeczytali tylko kilkadziesiąt pierwszych stron sądząc, że całość opiera się na podobnych wartościach. Koran musi być interpretowany nie tylko w całości, ale także przez pryzmat wymienionych wyżej Hadisów i Siry.

Konieczne jest w tym miejscu przypomnienie, że podobna zasada dotyczy Pisma Świętego. Tam również częściowo treści „aktualizują” się wraz z kolejnymi księgami. Jaka jest różnica pomiędzy Biblią i Koranem? Ano taka, że Nowy Testament zniósł brutalne nakazy i elementy Prawa umieszczając w ich miejsce miłosierdzie. Jest to więc sytuacja odwrotna do tej, którą mamy w Koranie.

- 6 -

islam pochwala pedofilię za przykładem mahometa – idealnego muzułmanina


Mahomet wziął sobie za żonę 6 letnią Aiszę i odbywał z nią stosunki seksualne. Ze względu na założenie, że jest on wzorem do naśladowania dla każdego, kto przyjmuje i wyznaje Islam, nie ma w tym systemie mowy o zakazie, czy nawet zaniechaniu pedofilii. Dla muzułmanina jest ona całkowicie normalna, bo wynika z naśladowania proroka.


- 7 -

normalne w islamie jest bicie kobiety, która jest nieposłuszna mężczyźnie


Nawet same muzułmańskie kobiety zgadzają się z tym, że muszą być posłuszne mężczyznom pod groźbą kar fizycznych. Nie jest także tajemnicą, że powszechne w Islamie jest bestialskie znęcanie się nad kobietami, popularna praktyka oblewania niewiernych kobiet kwasem, czy też zabójstwa „honorowe”.


- 8 -

żydzi i chrześcijanie według prawa szariatu mogą żyć i wyznawać swoją wiarę jedynie, gdy płacą „podatek” od własnego istnienia


Kafir, czyli osoba niewyznająca Islamu nie ma w żadnym wypadku praw podobnych do muzułmanina. Słowo „kafir” nie jest jednoznaczne z neutralnym słowem „niewierny” lub „innowierca”. W Islamie, kafir to określenie obelżywe, pogardliwe i nienawistne.

Poznając Islam, a szczególnie ideę Dżihadu, warto mieć na uwadze fakt, że 81% Siry opisuje walkę Mahometa z kafirami. Całośc trylogii poświęca niewiernym około połowy swej objętości, co jest kolejnym dowodem na polityczny, a nie relgijny charakter Islamu.

Al Waraa (nienawiść w imię Allaha) i Al Baraa (miłość w imię Allaha) to bardzo ważne elementy „etyki” szariatu

Koran 47:4 – Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta.

Koran 8:12 – Twój Pan objawił aniołom: „Oto ja jestem z wami! Umocnijcie więc tych, którzy wierzą! Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!”

6
 

- 9 -

islam nakazuje obrzezanie kobiet (wycięcie łechtaczki), przez które każdego roku giną tysiące dziewczynek


O ile obrzezanie mężczyzny nie jest tak tragiczne w skutkach, o tyle wycięcie łechtaczki prowadzi do śmierci z powodu zakażeń (warunki sanitarne), niewyobrażalnego bólu (tego typu praktyki stosuje się także wobec kilku lub kilkunastoletnich dziewczynek) i dożywotniego uszkodzenia ciała. Względy “religijne” są jednak widać ważniejsze, ponieważ obrzezanie kobiet jest żywą tradycją.

Jak widzimy na obrazku poniżej, „radość” ze stosunku jest w Islamie sprawą bardzo jednostronną. Gdzie są feministki, że tak spytam? 

7
 

- 10 -

głos kobiety jest w sądach szariatu praktycznie nieważny, a większość osadzonych w islamskich więzieniach kobiet trafia tam za… bycie ofiarą gwałtu


Mahomet wielokrotnie nauczał, że kobieta jest o wiele gorszą istotą, niż mężczyzna. Jak już wspomniałem, islamska trylogia zawiera niejeden cytat określający podrzędność płci pięknej. Ze względu na to, że nie ma znaczenia prawda i dochodzenie, a jedynie zeznania, kobiet musi być o wiele więcej, by mogły wygrać proces (co i tak nie jest z resztą respektowane).

Stosunek Islamu do głosu kobiet w sądownictwie jest wyjaśniony bardzo bezpośrednio:

Koran 4:11 – „I daje wam Bóg przykazanie co do waszych dzieci: synowi przypada udział podobny do udziału dwóch córek”

Al-Buchari 3.48.826: Mahomet zapytał: „Czyż wartość zeznań kobiety nie jest o połowę mniej wartościowa, niż gdy zeznaje mężczyzna?”. Kobieta odparła: „Tak”. A wtedy on rzekł: „Jest tak, gdyż umysł kobiety jest ułomny”

 

- 11 -

zgodnie ze słowami mahometa, jedyne co kobieta wnosi do małżeństwa to jej wagina


Sytuacja kobiet w Islamie jest dość dobrze znana, jednak wiele osób popełnia naiwny błąd sądząc, że sposób ich traktowania w tej religii to jakieś wypaczenie, którego Mahomet wcale nie miał na myśli. Niestety, nie jest to prawda – podrzędna rola kobiety znajduje się u podstaw całego Islamu. Nie trzeba wierzyć na słowo – wystarczy poczytać trylogię Mahometa i nauki „teologów” Islamskich.

8

Al Buchari 7.62.121: “Mahomet: Jeśli kobieta odmawia swojemu mężowi seksu, w nocy przeklną ją aniołowie”

9

Koran 2:223: “Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie, i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. Bójcie się Boga i wiedzcie, że się spotkacie z Nim! A ty głoś radosną wieść dla wierzących!”
 

- 12 -

koran zabrania przyjaźni z „niewiernymi” i asymilacji w społeczeństwach obcych


Wspomnieliśmy już wyżej o tym, że życie w zgodzie z Islamem wymaga podboju i „nawracania” niezależnie od koniecznych środków. Przytoczmy jednak kolejne cytaty potwierdzające absolutny zakaz asymilacji, tak bardzo oczekiwanej przez lewicowe środowiska:

Koran 4:144: “O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za opiekunów niewiernych zamiast wiernych! Czy chcecie przygotować Bogu przeciwko wam samym dowód oczywisty?”

Koran 3:28: “Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych, z pominięciem wiernych! A kto tak uczyni, ten nie ma nic wspólnego z Bogiem, chyba że obawiacie się z ich strony jakiegoś niebezpieczeństwa. Bóg ostrzega was przed samym Sobą i do Boga zmierza wędrowanie”.


11
 


- 13 -

Koran jest najbardziej antysemicką księgą, jaka powstała


Koran medyński składa się w 17% z tekstów antysemickich, Sira z 12%, podczas gdy Mein Kampf – tylko z 7%.

Wielkie odrzucenie ze strony żydów, z jakim spotkał się Mahomet sprawiło, że znienawidził ich najbardziej w świecie. Nie jest i nigdy nie było prawdą, że Islam szanuje żydów i chrześcijan jako “lud księgi”. Jest to propagandowy element pozornej asymilacji opisanej również w “Szariacie dla niemuzułmanów” zachodzącej obecnie w USA i zachodniej Europie.
 

- 14 -

dżihad, czyli walka z „niewiernymi” jest obowiązkiem każdego muzułmanina i nigdy nie może zostać odwołany


Ze względu na fakt, iż Islam jest politycznym systemem, święta wojna mająca na celu jego polityczne cele zrealizować, stanowi filar całej religii. Nie należy wierzyć, że jihad w jakiś magiczny sposób został usunięty z religii muzułmanów, bo nic takiego nigdy nie zaszło. 31% trylogii Mahometa poświęcone jest dżihadowi. Czy usunięto 1/3 religii tylko po to, by podobać się Zachodowi? Oczywiście, że nie.


12

Koran 4:89: “Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. Przeto nie bierzcie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie!”

Muslim 1.31: Mahomet: “Nakazano mi toczyć wojnę przeciwko ludzkości, aż zaakceptuje, że nie ma boga prócz Allaha, a ja jestem jego prorokiem, a także uzna wszystkie moje objawienia. Gdy tak się stanie, będę chronił ich życie i własności, póki szariat nie ustanowi inaczej, a w tym przypadku ich los leży w rękach Allaha”

Al Buchari 4.52.142: Mahomet: “Walka z kafirami w dżihadzie, choć przez jeden dzień, jest więcej warta niż cała Ziemia i wszystko, co się na niej znajduje. Miejsce w raju mneijsze od pejcza jest więcej warte niż cała Ziemia i wszystko, co się na niej znajduje. Dzienna lub nocna podróż w dżihadzie jest warta więcej, niż cały świat i wszystko, co się na nim znajduje”.

Koran 4:95: “Ci spośród wiernych, którzy siedzą spokojnie – oprócz tych, którzy doznali szkody – i ci, którzy z zapałem walczą na drodze Boga [dżihad] swoimi dobrami i swoim życiem – nie są wcale równi.”

Al-Buchari 4.52.96: Mahomet: “Każdy, kto dostarcza broń dżihadyście, zostanie nagrodzony tak, jak wojownik; każdy kto dba o podwładnych świętego wojownika zostanie nagrodzony tak, jak wojownik”

Al-Buchari 1.2.35: Mahomet rzekł: “Człowiek, który dołącza do dżihadu wiedziony szczerą wiarą w Allaha i jego Proroków, i wyjdzie z walki cało, zostanie wynagrodzony przez Allaha po śmierci lub w postaci łupów wojennych. Jeśli zginie w walce jako męczennik, ma zapewnione miejsce w raju”

13

 
 

- 15 -

Muzułmanie zamordowali 270 000 000 (270 milionów) ludzi w ciągu ostatnich 1400 lat


Jak odnotował Bill Warner, tak zwane „łzy dżihadu”, czyli ofiary Islamskiej ekspansji to właśnie 270 milionów (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów) ludzi. Jest to w pełni standardowa praktyka Islamu, ponieważ Mahomet jako wzór idealnego muzułmanina, już na początku swej politycznej drogi osobiście kazał wymordować 800 Żydów rozkoszując się widokiem tej rzezi i nie ustawał w wysiłkach przez kolejne 23 lata swojej działalności.

Dokładniejsza liczba ofiar (nie licząc działalności ISIS):
Chrześcijanie – 60 milionów (43 000 rocznie)
Hinduiści – 80 milionów (57 000 rocznie)
Buddyści – 10 milionów (7142 rocznie)

W samej Afryce muzułmanie wymordowali 120 milionów ludzi. Daje to 85 tysięcy ludzi rocznie.


14

 
 

- 16 -

w islamie nie ma obowiązku czynienia dobra, jest za to nakaz niszczenia i przejmowania wszystkiego, co obce


Cały świat ma przyjąć Islam – takie było i jest założenie tego systemu. Kafirowie, czyli innowiercy, przeszkadzają w realizacji tego celu i konieczne jest ich unieszkodliwienie. Nie ma żadnej równości, która nakazywałaby miłować ludzi innych wyznań, wobec czego muzułmanin działający na korzyść tolerancji lub wspomagający kafirów łamie prawo i zasługuje na karę.

Kafirowie, czyli najpewniej Ty i ja, według Islamu nie są godni życia. „Święte” księgi tej religii wyjaśniają to bardzo precyzyjnie i nie ma tu mowy o metaforach, czy “głębszym sensie”.

Koran 73:10: “Znoś cierpliwie to, co oni [kafirowie] mówią! Uciekaj od nich ucieczką piękną!”

Koran 8:12: “Twój Pan objawił aniołom: „Oto ja jestem z wami. Umocnijcie więc tych, którzy wierzą! Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach”. Należy nadmienić, że “bicie po karku/szyi” oznacza w wielu miejscach Koranu ścięcie głowy.

Koran 4:144: “O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za opiekunów niewiernych zamiast wiernych! Czy chcecie przygotować Bogu przeciwko wam samym dowód oczywisty?”

Koran 3:28: “Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych, z pominięciem wiernych! A kto tak uczyni, ten nie ma nic wspólnego z Bogiem, chyba że obawiacie się z ich strony jakiegoś niebezpieczeństwa. Bóg ostrzega was przed samym Sobą i do Boga zmierza wędrowanie”.

 
- 17 -

muzyka, instrumenty, obrazy i śpiewy są w większości zakazane przez islam

Najwidoczniej, Islam uznaje bębenki za narzędzie Szatana, bowiem zakazana jest gra na większości instrumentów. Bardzo bezpośrednio mówi o tym prawo szariatu:

Prawo szariatu – r40.2: “Granie lub słuchanie instrumentów muzycznych takich jak mandolina, lutnia, cymbały czy flet, jest niezgodne z prawem. Zezwala się na granie na tamburynie na ślubach, ceremoniach obrzezania lub przy innych okazjach, nawet jeśli mają dzwonki po bokach. Zabronione jest granie na bębnie.”

 

- 18 -

71% tekstów w koranie dotyczących kobiet opisuje ich niższy status

Nie od dziś wiadomo, że kobieta w Islamie jest nikim, a zgodnie ze słowami Proroka, “najlepsze co wnosi do małżeństwa do jej wagina”. Bill Warner, autor książki “Szariat dla niemuzułmanów” i specjalista w tej dziedzinie obliczył, że trylogia islamska w 71% mówi o kobietach jako o istotach gorszych, ułomnych, niegodnych, niewiarygodnych (potrzeba głosu kilku kobiet, by przeważył nad głosem jednego mężczyzny).


10

Hadis – Bukhari 3,38,508: Mąż może zabronić żonie wychodzenia z domu. Lecz gdy umrze ktoś z jej krewnych, dobrze jest pozwolić jej odwiedzić swoich bliskich.

Koran 4:34: “Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować wobec nich przymusu. Zaprawdę, Bóg wniosły jest, wielki!”

Ishak 969: “On [Mahomet] powiedział, że mężowie mają prawo do swoich kobiet, a kobiety do mężów. Żony nie mogą cudzołożyć lub podejmować z innymi jakichkolwiek czynności seksualnych. Jeśli do tego dochodziło, zamykano je w odosobnieniu i lekko bito. Jeśli powstrzymywały się od zakazanych czynów, miały prawo do posiłku i ubrania. Mężczyźni mogą swobodnie nakładać na kobiety nakazy, ponieważ są one ich niewolnicami i nie mogą stanowić o sobie.”

 
 

- 19 -

muzułmanie, zgodnie z nauką mahometa, tworzą zakazane dla „niewiernych” strefy


Wbrew panicznym próbom zatuszowania muzułmańskich rozbojów w krajach Unii Europejskiej, odcięte od niewiernych dzielnice i regularne patrole muzułmańskie nie są ani mitem, ani też nowością. Przykładem może być choćby tzw. Shariah Project, który zajmuje się promocją szariatu, Islamu i „patrolami skromności” znęcającymi się nad niewiernymi, którzy poruszają się w patrolowanych strefach nie stosując się do prawa szariatu (np. nad pijącymi alkohol).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Islamu, gorąco zachęcam do zakupienia książki „Szariat dla niemuzułmanów” dr Billa Warnera.

Udostępnij ten wpis za pomocą przycisków na dole ekranu, by inni mogli dowiedzieć się, czym jest Islam.
 


Źródła:

„Szariat dla niemuzułmanów” dr Bill Warner
“Krótka historia Islamu” Karen Armstrong
Centrum Studiów Nad Politycznym Islamem Polska

Tekst każdego artykułu w serwisie sredniowieczny.pl jest objęty prawem autorskim i jeśli nie stwierdzono inaczej, należy wyłącznie do jego twórcy (właściciela serwisu). Zabronione jest kopiowanie i przypisywanie sobie autorstwa jakichkolwiek materiałów znalezionych na tej stronie. Złamanie tego zakazu spowoduje podjęcie kroków prawnych. Jeśli chcesz udostępnić artykuł, wklej link do niego lub użyj ikon portali społecznościowych widocznych na górze strony.

Spędziłem kilkanaście godzin przygotowując się do tego tekstu i pisząc go. Jeśli uważasz go za wartościowy, udostępnij go by inni mogli skorzystać z tej pracy i wiedzy.