W tym artykule dowiesz się, czym naprawdę jest kobieta w islamie, a wiedza ta oparta będzie właśnie o islamskie pisma religijne. Autorką tekstu jest Czytelniczka bloga, Asma bint Marwan.

Starannie przestrzegaj swoich powinności wobec Allacha
i jego zaleceń w sprawach kobiet,
gdyż zostały ci one powierzone przez Allacha
(Maulana Muhammad’ Ali, The Religion of Islam, p. 651.)

Kobieta w islamie – co mówią islamskie pisma?

 

Wiele Europejek nie zdaje sobie sprawy z faktu, że to, czym jest kobieta w islamie radykalnie różni się od statusu kobiety żyjącej i wychowanej w krajach ukształtowanych przez kulturę chrześcijańską. Nauka Chrystusa zrównała jakościowo kobietę z mężczyzną obdarzając ją w wymiarze człowieczeństwa takimi samymi prawami, przywilejami i godnością, natomiast kobieta w islamie ma pozycję zdecydowanie niższą.

 

 

Skąd bierze się takie podejście? W pogańskim świecie kobieta była traktowana jako istota zajmująca się ogniskiem domowym i służąca do przedłużenia rodu, a będąc słabszą fizycznie od mężczyzny, nie miała właściwie żadnych szans na równą walkę. Środowisko, w jakim narodził się islam, pod względem brutalności i prymitywizmu nie różniło się niczym od innych społeczności starożytnego i wczesnośredniowiecznego świata. Religia założona przez Mahometa jeszcze bardziej obniżyła jakość życia kobiet, a za dowód niech posłużą słowa Aiszy, jego ulubionej żony: “nie widziałam żadnej kobiety cierpiącej bardziej niż wierzące [muzułmanki]” (Bukhari 72:715). Mimo iż mamy XXI wiek, nienaruszalne i niepodlegające żadnym zmianom zasady zawarte w Koranie oraz hadisach (przekazach dotyczących życia Mahometa) i wszelkie wynikające z tego nakazy i zakazy, które regulują całe życie muzułmanina w każdym jego obszarze, nadal tkwią w rzeczywistości koczowniczych plemion Półwyspu Arabskiego sprzed 1400 lat. Dotyczy to również stosunku do kobiet w islamie. Należy tu dodać, że islam nie jest hierarchiczny, jak to ma miejsce w Kościele Katolickim. W islamie najwyższą instancją jest Koran i hadisy, a ponieważ zawierają niejasności, zawiłości, a nawet sprzeczności, opatrzone zostały wieloma komentarzami (tafsirami), zaś rozwikłaniem wszelkich wątpliwości i dylematów zajmują się mufti wydający stosowne fatwy (opinie prawno-religijne na określony temat). Od inteligencji, poczucia sprawiedliwości, wrażliwości, itp. cech każdego z nich zależy, jaka będzie interpretacja niezrozumiałego przekazu i werdykt z tym związany.

Jakie zatem są ogólne zasady zawarte w Koranie, hadisach i tafsirach mówiące o roli kobiety w islamie? Co oznacza to dla nich?

1. Niższy status kobiety w islamie

Kobieta jest niższą istotą od mężczyzny “Mężczyźni mają nad nimi wyższość” (sura 2:228) i stanowi jego własność: “Dobrze jest dla mężczyzny kochać swoje rzeczy: żony i synów, złoto, srebro i konie…” (sura 3:14), a nawet ma pozycję równą zwierzętom: “Aisza powiedziała: `Zrównałeś nas z psami i osłami`” (Muslim 4:1039); “Traktuj kobiety dobrze, bo są jak twoje zwierzęta domowe i niczego swojego nie posiadają” (Al-Tabari IX, 1759); “Gdybym mógł komukolwiek rozkazać, by padł na twarz przed kimś innym, chciałbym rozkazać kobietom, by kłaniały się swym mężom z powodu specjalnego prawa, jakie posiadają oni nad nimi, a które ich mężowie otrzymali od Allaha” (Abu Dawud 11:2135).

2. Zniewolenie kobiety w islamie

Kobieta w islamie jest uzależniona materialnie od mężczyzny i musi być mu bezwzględnie posłuszna: “Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne” (sura 4:34).

3. Nierówność kobiet i mężczyzn wobec prawa

Zeznanie kobiety w sądzie ma ważność połowy świadectwa mężczyzny: “Jeden mężczyzna i dwie kobiety mogą być świadkami” (sura 2:282).

4. Ograniczone prawa kobiety do majątku

Dziedziczenie i podział majątku w islamie jest nierówny i zależy od płci: “A jeśli będzie córek więcej niż dwie, to pozostanie im dwie trzecie z tego majątku; a jeśli będzie tylko jedna, to dla niej będzie połowa. A jeśli nie ma syna i dziedziczą po nim rodzice, to jego matce przypada jedna trzecia; a jeśli on ma braci, to jego matce przypadnie jedna szósta” (sura 4:11).

5. Przeświadczenie o naturalnym upośledzeniu i głupocie

Mahomet nauczał, że kobiety są upośledzone duchowo i intelektualnie: „Nie spotkałem nikogo bardziej odartego z rozumu i pobożności od was [kobiet]” (Bukhari 6:301). “Prorok powiedział `Czy świadectwo kobiety nie jest równe połowie mężczyzny? Dzieje się tak z powodu słabości kobiecego umysłu`” (Bukhari 48:826); “O kobiety! Rozdawajcie jałmużnę, bo ujrzałem że większość mieszkańców Piekła była wami” (Bukhari 6:301).

6. Przeświadczenie o nieczystości

Kobieta w islamie jest istotą nieczystą: “Apostoł Allaha powiedział: `Diabelski znak znajduje się w kobiecie, domu i koniu” (Bukhari 62:30). “Modlitwa jest unieważniona przez psa, osła
i kobietę, jeśli któreś z nich przejdzie przed osobą modlącą się” (pies jest uznany w islamie za zwierzę nieczyste, a czarny pies za Szatana i po kontakcie z tym zwierzęciem wierny musi dokonać stosownych ablucji) (Bukhari 9:493). “O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy (…) gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem
i obcierajcie sobie twarze i ręce (sura 4:43).

7. Kobieta w islamie to po prostu zabawka

Kobiece ciało i jej seksualność traktowane są jako złe i nieczyste, w związku z tym muszą zakrywać swoje ciała by nie kusić mężczyzn: “O proroku! Powedz swoim żonom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były obrażane” (sura 33:59). W niektórych społecznościach islamskich stosuje się obrzezanie kobiet: “Przekazał Umm Atiyyah al-Ansariyya: Pewna kobieta w Medynie zajmowała się obrzezywaniem. Prorok rzekł do niej: `nie tnij za mocno, bo tak jest lepiej dla kobiety i bardziej pożądane dla męża`” (Abu Dawud 43:5251); „Gdy obrzezana część dotyka obrzezanej części, (rytualna) kąpiel jest obowiązkowa” (Malik 2:73). W Egipcie liczba obrzezanych kobiet wynosi 91%.

8. Zobowiązanie do przemocy wobec kobiet

Praktykujący muzułmanin jest zobowiązany do przykładnego karania nieposłusznej mu żony: “I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu” (sura 4:34). Kolejność kar jest dowolna i mogą być użyte jednocześnie, a ostatecznym rozwiązaniem jest rozwód. Istotne są słowa o staraniu się niestosowania przemocy na co dzień co znaczy, że żona może jej doświadczać niezależnie od tego, jak gorliwie wypełnia swoje powinności małżeńskie. Komentarz al-Tabarigo jest następujący: “Allah pozwala zamknąć je [kobiety] w odosobnionym pokoju i bić je ale nie dotkliwie. Jeśli spokornieją, mają prawo do jedzenia i ubrania.” Mężczyzna nie musi się przed nikim tłumaczyć, dlaczego stosuje fizyczną przemoc wobec swojej żony: “Prorok powiedział: `mężczyzna nie będzie pytany dlaczego bije swoją żonę`” (Abu Dawud 12:2142).

9. Poligamia, ale tylko w jedną stronę

W islamie dopuszczalna jest poligamia: “Żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne – z dwoma, trzema lub czterema” (sura 4:3), a nawet zaleca się ją: “Najlepsi muzułmanie mieli najwięcej żon” (Bukhari, 62:7). Dopuszczalny jest rozwód “Rozwód jest możliwy dwa razy” (sura 2:229), ale ten przywilej zarezerwowano wyłącznie dla mężczyzny: “Aisza przekazała, że Posłaniec Allaha dał wyjście swoim żonom ale nie był to rozwód” (Muslim:3502).

10. Małżeństwo na chwilę

Ponieważ islam zabrania stosunków pozamałżeńskich, w islamie możliwe są małżeństwa okresowe, zawierane na jedną noc, jeden weekend, itp. “Posłaniec Allaha przyszedł do nas i pozwolił nam zawierać małżeństwa okresowe” (Muslim 8:3247); „Braliśmy udział w świętych bitwach prowadzonych przez Apostoła Allaha i nie mieliśmy ze sobą żon. Pytaliśmy: `czy powinniśmy się wykastrować?` On zabronił nam tego i pozwolił poślubić kobiety na określony czas” (Bukhari 62:13). W praktyce sytuacja ta niczym nie różni się od zalegalizowanej prostytucji.

11. Zero praw do wyboru partnera

Kobieta nie może wybrać sobie męża, ta decyzja należy do jej prawnego opiekuna (ojca, brata, itp.): “Nie ma małżeństwa bez zgody opiekuna” (Abu Dawud 11:2080). Najczęściej powód małżeństwa nie ma nic wspólnego z miłością i sprowadza się do kilku wymiernych rzeczy: „Kobieta jest wydawana za mąż z czterech powodów: z powodu jej bogactwa, z powodu jej statusu społecznego, z powodu jej urody i jej religii. Tak więc powinniście się żenić z religijną kobietą, w przeciwnym razie będziecie stratni.” (Bukhari 62:27). Oczywiście pobożna kobieta musi być muzułmanką i rzadko zdarza się, aby mogła praktykować inną religę, a dzieci z mieszanego małżeństwa wychowywane są w religi męża gdyż “religią prawdziwą w oczach Boga jest islam!” (sura 3:19),

12. Niewola w domu swojego męża

Kobieta jest niewolnicą w domu swojego męża: “Apostoł Proroka powiedział: `jest niezgodne z prawem, żeby kobieta mogła pościć bez zgody męża gdy on jest w domu i nie może nikogo wpuścić do domu bez jego zgody, a gdy wyda coś z jego majątku (na cele charytatywne) bez jego wyraźnego pozwolenia, otrzyma połowę nagrody`” (Bukhari 62:123).

13. Rola seksualnej zabawki żyjącej w jednym celu

Kobieta jest przedmiotem służącym do zaspokojenia pożądania mężczyzny: “Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie” (sura 2:223); “Bóg dozwala cieszyć się ich ciałem zgodnie z prawem Koranu” (Tabari IX:113); “Kobietę można porównać do owcy, krowy lub wielbłąda, wszystkie są ujeżdżane” (al-Qurtubi XV, p.172). “[kobieta] powinna cały czas utrzymywać swoje ciało w czystości aby mąż mógł z niego korzystać kiedy tylko sobie tego zażyczy” (Al Ghazali “Ilhya` Ulum al-Din” p. 235). Przy tym nie może odmówić mu seksu: “Posłaniec Allahatak powiedzial: `Przez Tego, w Którego Dłoniach jest moje życie, gdy mężczyzna woła swoją żonę do łóżka, a ona nie odpowiada, Jedyny na Niebie jest niezadowolony z niej dopóki jej mąż nie będzie z niej zadowolony`” (Bukhari 54:460).

Ponieważ islam uznaje niewolnictwo (niewolnikami są wszyscy niewierni, nie należą do ummy czyli społeczności islamskiej), kobiety niemuzułmanki również służą do zaspokojenia popędu seksualnego i muzułmanin w tym przypadku nie dopuszcza się cudzołóstwa ani nierządu (sura 23:5-6, sura 4:24, sura 33:50), które są w islamie zabronione.

Muzułmanie i zwolennicy islamu przekonują nas, iż pozycja, jaką ma kobieta w islamie jest wysoka, a jej osoba otoczona czcią i troską. Jednakże najczęśćiej w niczym nie przekłada się to na rzeczywistość i nie trudno sobie wyobrazić, do jakiego poziomu tragedii i absurdów zostało sprowadzone życie kobiet w krajach islamskich. Honorowe morderstwa, okaleczanie ciała, znęcanie się psychiczne i fizyczne dla wielu muzułmanek stanowi smutną codzienność. Kilka lat temu magazyn “Times” na okladce umieścił zdjęcie okaleczonej 18-letniej Afganki. Dziewczynie obcięto uszy i nos ponieważ okazała nieposłuszeństwo. Podręczniki dla mężów tłumaczące jak karać nieposłuszne żony również nie są niczym zaskakującym w świecie islamu. Za przykład absurdu niech posłużą słowa szeika Saleha bin Saad al-Lohaidan (z zawodu psychologa), który w publicznym wywiadze stwierdził, że kobiety, które prowadzą samochód, uszkadzają jajniki i z tego powodu rodzą dzieci z problemami klinicznymi. To idealnie pokazuje, jaką rolę ma kobieta islamie.

Umieszczony na początku artykułu cytat staje się bardziej zrozumiały, gdy poznaliśmy już zasady, jakimi kieruje się pobożny muzułmanin w stosunku do zależnej od niego kobiety będąc przekonanym, że wszystko to jest czynione dla jej dobra. Dla kobiety wychowanej w Europie zderzenie z rzeczywistością tak odmiennej kultury może stanowi dość duży szok.